فعالیت فرهنگی

آوریل 27, 2017
مدیران و سهامداران اصلی شرکت موسویها

شقایق موسوی مدیرعامل شرکت موسویها از کمپین(من هم یک کودک هستم)میگوید

شقایق موسوی مدیرعامل شرکت موسویها از اهداف کمپین «من هم یک کودک هستم» می‌گوید کمپین «من هم یک کودک هستم» تازه راه افتاده و محصول خلاقیت […]
Translate »