شرکت موسویها

هر جا هنر وارد شود نتیجه اش در خور تحسین است

اساس بینش و عملکرد موسویها

موسویها معتقد به انجام کار به بهترین شکل ممکن است . طراحی را مقدمه و اصل اساسی آغاز هر پروژه ای میداند و بنای اندیشه را بر تحلیل دقیق کار قرار داده است
موسویها به واسطه سالها تلاش در عرصه هنر ، بکارگیری ریاضیات و هندسه در طراحی ، خود را ملزم به انجام کارهای دقیق و ظریفی میداند که صنعت کشور به آن نیازمند است
موسویها به جهت همکاری نزدیک با صاحبان صنایع، تامین کنندگان ، طراحان خلاق ، معماران و مهندسین ، دانش ارزنده ای را برای طراحی و تولید محصول بدست آورده است

 

ایزو 9001

موسویها با اعمال روشهای اجرائی در مدیریت کیفیت ، سامان دهی معیارهای تولید، توانست ، دوره های آموزش و اجرای موازین آن را سپری نموده و گواهینامه روش های اجرائی استاندارد مدیریت کیفی را اخذ نماید . استانداردها همواره توسط افراد و شرکت های پیشرو تعریف میشود.زیرا بالاترین سطح آن را در اختیار دارند

مسابقات هنری دانشجویان سراسرکشور

از تجارب موسس و مدیریت مجموعه

در پی شرکت در مسابقات هنری دانشجویان کشور موفق به کسب مقام نخست و رتبه برتر هنری درمیان دانشجویان هنرمند سراسر کشور شدم .این مقام شاید نوعی مشوق برای هنرمند به حساب آید . اما هیچ نهاد و سازمان متولی هنر در کشور استعدادهای کشوری را حمایت نکردند.شاید اگر اندک توجهی به این استعدادها وجود داشت امروز یکی از صادر کنندگان بزرگ آثارهنری درجهان بودیم .

مسابقات هنری دانش آموزان سراسرکشور

در دوره ابتدائی مسابقات دانش آموزی تنها در سطح شهر برپا می شد .سه سال پیاپی کسب مقام نخست نتیجه شرکت در مسابقات هنری شهری بود .در دوران متوسطه ، منتخبین هنری برای ارزشیابی به استان معرفی می شدند. تا پس از کسب برتری در مسابقات به عنوان نماینده استان در مسابقات کشوری حاضر شوند . مسئولیت چهار سال شرکت در مسابقات کشوری و کسب اثر برتر دانش آموزان سراسرکشورآسان نبود .برخی از دوستانم که در آن زمان نامشان در میان آثاربرگزیده بودند در هنر کشور فعالیت حرفه ای دارند و برخی دیگر مجبور به ترک کشور شدند و عده زیادی هم به کارهای متفرقه مشغول شدند . بودن در لیست پنج اثر برگزیده طی سه سال متمادی دهه شست هم توفیقی برایم حاصل نکرد

هنرمندان مبتکر

در میان هنرمندان ، افرادی هستند که علاوه برذوق و مهارت هنری و آشنائی با علوم مختلف ، هندسه، ریاضیات، فیزیک و فلسفه ، اندیشه ای ابداعی خلاق داشته و ابتکار و نوآوری در آثارشان مشهود است . این هنرمندان در انجام هر نوع فعالیت صنعتی یا هنری ، به شدت کمال گرا بوده و حاصل کارشان دردرجه بالایی از استانداردها قرار دارد. در شهرها ی کوچک هیچ سازمانی مسئول استعداد یابی نیست . بسیاری از این هنرمندان به مشاغل بی ربط مشغول بوده یا برای شکوفائی استعداد خود، راه مهاجرت پیش گرفتند.

انجمن هنرمندان خلاق

درابتدای سال 1374 جمعی از هنرمندان با تاسیس یک انجمن آزاد هنری موافقت کردند . این هنرمندان که از تحصیلکردگان در رشته های مختلف دانشگاهی بودند اساسنامه ای را تنظیم کردند که در آن هنرمندانی که حد اقل یک ابتکار ارزنده در کارنامه خود دارند به عضویت آن درآیند. این انجمن توسط بنیاد هنری موسویها شکل گرفت .

اکنون با گذشت بیست سال از تشکیل این انجمن اعضای آن در سراسر دنیا در خلق آثارنو و ارزشمند فعالیت داشته و با یکدیگر در ارتباطند .موسس و مدیر مسئول شرکت موسویها

shaghayegh mousavi,mousaviha


شرکت هنرگستران خلاق موسویها


Translate »