نقاشی،نقاشی_پرتره،پرتره،تابلونقاشی،تابلوپرتره

ژوئن 6, 2017
مدیر مسئول شرکت موسویها

حمید موسوی

حمید موسوی موسس موسویها، طراح، طراح صنعتی، نقاش و صنعتکار موسس موسویها ،حمید موسوی، طراح، طراح صنعتی، نقاش و مدل ساز، طراحی را از کودکی آغاز […]
می 10, 2017
نقاشی پرتره،پرتره نگاری

نقاشی پرتره،پرتره نگاری

نقاشی پرتره نقاشی پرتره، نوعی نقاشی از مشخصات ظاهری اشخاص است .(پرتره نگاری) نقاشی پرتره،پرتره نگاری  میتواند در سبک ها و تکنیک های مختلفی اجراء شود […]
Translate »