هنرهای تجسمی

ژوئن 6, 2017
مدیر مسئول شرکت موسویها

حمید موسوی

حمید موسوی موسس موسویها، طراح، طراح صنعتی، نقاش و صنعتکار موسس موسویها ،حمید موسوی، طراح، طراح صنعتی، نقاش و مدل ساز، طراحی را از کودکی آغاز […]
می 1, 2017
سیال‌هنر،سیال بنفش صورتی کبود

سیال‌هنر،سیال بنفش صورتی کبود

سیال‌هنر،سیال بنفش صورتی کبود سیال‌هنر،سیال‌بنفش‌صورتی‌کبود، که کالبد انسان را فرا گرفته و او را وادار به انجام فرایندی میکند که نتیجه اش پیدایش و ظهور هنر […]
Translate »