MOUSAVIHA

استند شارژر موبایل 1870

این ایستگاه شارژ تبلیغاتی از سری 1800 به نام 1870 طراحی و تولید شده و یکی از بهترین نمونه های تولیدی در این زمینه است