MOUSAVIHA

سیال‌هنر،سیال بنفش صورتی کبود
سیال‌هنر،سیال بنفش صورتی کبود
می 1, 2017

نقاشی پرتره

نقاشی پرتره، نوعی نقاشی از مشخصات ظاهری اشخاص است .(پرتره نگاری)

نقاشی پرتره،پرتره نگاری  میتواند در سبک ها و تکنیک های مختلفی اجراء شود .اما شاخص ترین آن رئال یا هایپر رئال است .

هنرمند در نقاشی پرتره علاوه بر جزئیات چهره ،به حالات ،احساسات ، و در صورت تبحر شرایط عاطفی شخص را به تصویر میکشد.

نقاشی پرتره،پرتره نگاری تنها به یک شخص خلاصه نمیشود. بعضی از تابلوهای نقاشی پرتره دو یا چند پرتره را در خود جای میدهند.

نقاشی از پرتره های خانوادگی یا اعضای یک خاندان ،با شکل و شمایل متفاوت یکی از انواع نقاشی پرتره است.

برای حفظ و بقای یک تابلوی نقاشی ،عموما از تکنیک رنگ و روغن برروی بوم استفاده میشود.

نرم افزار در نقاشی

امروز در هر صنعت و هنری نرم افزارهایی برای شبیه سازی بکار میرود .

در نقاشی بکارگیری نرم افزارهای روز باعث شده تا پیش از تولید یک اثر جوانب ،زوایا ،تناسبات و نتیجه کار ابتدا در محیط دیجیتال پیاده شود .

پیش از هر اقدامی هنرمند اثر مورد نظر را در فضای دیجیتال مهیا کرده و  نتیجه را به سفارش دهنده نشان می دهد.

بکار بردن پرتره در فضای رئال یا سورئال ،یکی از روشهای اجرای پرتره بشمار می آید .

بعضی از تابلوهای پرتره علاوه بر نمایش تصویر شخص ،شاخصه های یک اثر هنری را در خود دارد .

هنرمند برای ایجاد یک اثر پرتره هنری ،لازم است مدت زیادی بر روی طرح ،ترکیب بندی و رنگ ها وقت صرف کرده و تعدادی پیش طرح اجرا نماید.

امروز با بکارگیری روشهای دیجیتال به سرعت میتوان حاصل کار را ارزیابی کرد .

نقاشی پرتره را نباید با تصویر کشی از صورت،یکی دانست .اجرای طرح و خطوط صورت اشخاص بر روی بوم چنانچه بر پایه اصول زیبایی شناسی باشد ،تابلوی پرتره به یک اثر ارزشمند تبدیل خواهد شد.

نقاشی پرتره شهدا در دوران دفاع مقدس

ترسیم و نقاشی صورت افراد به کرات تبحر و توانایی نقاش را افزایش داده و در نهایت ،نقاش به یک چهره نگار مبدل خواهد شد .

در دوران دفاع مقدس نقاشی پرتره شهدا رواج داشت و نقاش ناچار بود تنها با داشتن یک تصویر کوچک پرتره شهید را در ابعاد بزرگتر اجراء کند .

گاهی اوقات با تمام سعی نقاش ،خانواده آن شهید از تشابه تصویر با پرتره شهیدشان گلایه داشتند .

نقاش با در دست داشتن تنها یک تصویر هرگز  قادر به نشان دادن احساسات و معیارهای شخصیتی شهید نمی شد.

امروز با تجهیزات و ابزار الات پیشرفته و تعداد کثیر تصاویر از صورت افراد و داشتن دوربینهای با کیفیت ،نقاشی از پرتره رنگ وسوی دیگری به خود گرفته است.

حمید موسوی