MOUSAVIHA

نقوش برجسته
نقش برجسته،سفال،نقاشی برجسته سفالی
ژانویه 4, 2017

ماکت سازی

این صفحه برای معرفی بخشی از تاریخچه وسوابق کاری موسویها ایجاد شده است .ما برای رسیدن به جایگاه کنونی این مسیر را طی کرده ایم.

اگر امروزدر طراحی و ساخت محصولات صنعتی فعالیت داریم . دانش فنی و تخصص آن به واسطه دو دهه فعالیت در حوزه های مختلف هنر و صنعت بدست آمده است .

ساخت یک نمونه کوچک از یک محصول ، یک سازه یا بنا، موجب شناخت بهتر محصول خواهد شد.در ماکت پروژه طراح ایرادات و خطاها را مشاهده کرده و در صدد برطرف کردن آن بر می آید. ساخت یک مدل اولیه و اجرای یک ماکت مقیاسی می تواند نتیجه مقدماتی آن را در معرض دید همگان قرار دهد.ماکت های حرفه ای درصنعت ساختمان ، معماری ، سازه های مهندسی با مواد اولیه بهتر و مستحکم تری ساخته میشوند . تولید چنین ماکت هایی عمر و ارزشی به مراتب بیشتراز ماکت های کاغذی و فومی خواهند داشت.

قرارداد ساخت و تولید برخی از ماکت های نظامی به سالهای هشتاد باز میگردد. برای نگهداری بهتراین اسناد قراردادها به پیوست تصاویر قرارگرفته تا علاقمندان به اطلاعات ساخت یک ماکت در سالهای هشتاد آشنا شوند.
برخی از این ماکت ها در موزه صنایع دفاع و برخی دیگر در دفتر کار مقامات یا مستشاران نظامی قرار دارد. آنچه در این مورد اهمیت دارد دقت ،ظرافت، و انجام همه مراحل با دست است . ماکت سازی صنعتیست ظریف که از کنار هم قرار گرفتن صنایع مختلف در مقیاسی کوچک تر تشکیل می گردد.و هنر بر تمام مراحل اجرا ی کار مسلط و جاریست.

ماکت سازی

ماکت، ماکت سازی، مدلسازی مقیاسی پروژه به هدف شناخت بهتر محصول انجام میگیرد.

ماکت سازی ومدلسازی هنر و صنعتی ظریف است که نتایج آن قابل به ارزشگذاری نیست.

ماکت سازی، مدلسازی یک محصول، سازه یا بنا،مدیر اجرای پروژه را از چالش های پیش رو آگاه می سازد.

ماکت سازی،مدل سازی نوعی آفرینش فردی محصول است که هنرمند توان فنی، درک هندسی و دانش فنی خود را محک میزند.

در ماکت سازی هیچ مدلی نمیتواند بدون در نظر داشتن معیارهای هندسی و تناسبات ریاضی شکل اصلی خود را حفظ کند.

ماکت سازی هنریست که علاوه بر ظرافت ، دانش ریاضی و محاسبات، نیاز به تسلط بر با سایر فنون و صنایع دارد.

هنرمند ماکت ساز بایدبه مجموعه ای از اشکال مواد اولیه و اشیای موجود احاطه داشته باشد.

ماکت محصول و نمونه کوچک و دقیق یک محصول است.

ماکت سازی مقیاسی

ماکت سازی درصنعت ساختمان ، معماری و سازه های مهندسی با مواد اولیه بهتر و مستحکم تری اجرا میشود.

ماکت های حرفه ای طول عمر و ارزشی به مراتب بیشتراز ماکت های کاغذی دارد.

قرارداد ساخت و تولید برخی از ماکت های نظامی به سالهای هشتاد باز میگردد.

ماکت سازی را با همکاری و سرپرستی محمد رضا چکا که از استادکاران و پیشکسوتان این صنعت است آغاز کردیم .

برخی از این ماکت ها در موزه صنایع دفاع و برخی دیگر در دفتر کار مقامات نظامی قرار دارد.

ماکت سازی هنرییست دقیق ،ظریف ، و ماکت اثریست هنری و ارزشمند.

 از اینستاگرام ما دیدن کنید تا سوابق این حوزه را مشاهده نمایید