MOUSAVIHA

گرافیک و طراحی
گرافیک
ژانویه 4, 2017

طراحی از پرتره

طراحی پرتره، نوعی طراحی از مشخصات ظاهری اشخاص است . طراحی ونقاشی پرتره میتواند در سبک ها و تکنیک های مختلفی اجراء شود .اما شاخص ترین آن رئال یا هایپر رئال است . هنرمند در طراحی پرتره علاوه بر جزئیات چهره ،به حالات ،احساسات ، ودر صورت تبحر شرایط عاطفی شخص را به تصویر میکشد. طراحی ونقاشی از پرتره تنها به یک شخص خلاصه نمیشود. بعضی از تابلوهای نقاشی پرتره دو یا چند پرتره را در خود جای میدهند.


نقاشی از پرتره های خانوادگی یا اعضای یک خاندان ،با شکل و شمایل متفاوت یکی از انواع نقاشی پرتره است. برای حفظ و بقای یک تابلوی نقاشی ،عموما از تکنیک رنگ و روغن برروی بوم استفاده میشود. امروز در هر صنعت و هنری نرم افزارهایی برای شبیه سازی بکار میرود .

پیش از هر اقدامی هنرمند اثر مورد نظر را در فضای دیجیتال مهیا کرده و نتیجه را به سفارش دهنده نشان می دهد .بکار بردن پرتره در فضای رئال یا سورئال ،یکی از روشهای اجرای پرتره بشمار می آید .بعضی از تابلوهای پرتره علاوه بر نمایش تصویر شخص ،شاخصه های یک اثر هنری را در خود جای می دهد .

هنرمند برای ایجاد یک اثر پرتره هنری ،لازم است مدت زیادی بر روی طرح ،ترکیب بندی و رنگ ها وقت صرف کند و تعدادی پیش طرح مقدماتی اجرا نماید. اما امروز با بکارگیری روشهای دیجیتال به سرعت میتوان حاصل کاررا ارزیابی کرد .ن

نقاشی پرتره را نباید با تصویر کشی از صورت ، یکی دانست . اگ اجرای پرتره روی بوم بر پایه اصول زیبایی شناسی و خصیصه های هنری باشد ، تابلوی پرتره به یک اثر ارزشمند و هنری تبدیل خواهد شد.


طراحی پرتره،نقاشی پرتره ، پرتره نگاری ( mousavihagallery )

طراحی پرتره،نقاشی پرتره و پرتره نگاری هنریست از زیر شاخه های هنرنقاشی.

نقاشی پرتره و پرتره نگاری از افراد، تبحر و توانایی نقاش را افزایش میدهد.

در دوران دفاع مقدس نقاشی پرتره و پرتره نگاری شهدا رواج فراوان داشت.

نقاشان نقاشی پرتره ناچار تنها با داشتن یک تصویر کوچک ازپرتره شهید کار خود را آغاز میکردند.

امروز با تجهیزات پیشرفته و تعداد کثیر تصاویر ازپرتره افراد،نقاشی پرتره و پرتره نگاری آسان تر شده است .

نقاشی پرتره با تکنیک های سنتی هنوز یک هنر ارزشمند محسوب میشود .

طراحی پرتره امروزه توسط برخی از نرم افزارها و اپلیکیشن ها انجام میگیرد.

هنرمندان و کارشناسان براحتی میتوانند نقاشی پرتره را از یک اثر دیجیتال تشخیص دهند.

شاید استفاده از تجهیزات برای سرعت بخشیدن به هنر و پرتره نگاری از سوی برخی هنرمندان نقض شده است.

اما باید در نظر داشت، ابزارهایی که بشر برای ارتقای سطح فن آوری ایجاد میکندمیتواند کارساز و مفید باشد.

طراحی پرتره، نقاشی پرتره و پرتره نگاری امروزه با کمک برخی از این ابزارها آسان تر و سریع تر شکل میگیرد.

برای دیدن و مطالعه بیشتر در پرتره نگاری و نقاشی پرتره ما اینجا را کلیک کنید .

جدیدترین آثار ما را در اینستاگرام ما دنبال کنید .