استند شارژ موبایل دیواری 1230

استند شارژ موبایل دیواری 1230 دارای 8 جایگاه شارژ تولید شرکت موسویها