ایستگاه شارژ موبایل مدل 1630

استند شارژ موبایل 1630 دارای 6 جایگاه شارژ نرمال، سریع و فوق سریع است و در رنگبندی متنوع تولید و عرضه میگردد.