استند شارژ موبایل 1830

ایستگاه شارژ موبایل 1830 دارای 8 جایگاه شارژ نرمال، سریع و فوق سریع است که قابلیت شارژ همه مدل‌های رایج در بازار را دارد.