رنگبندی استند شارژ مدل 1860

ایستگاه شارژ موبایل تبلیغاتی 1860 در رنگبندی تولید شرکت موسویها