MOUSAVIHA

مجسمه،حجم سازی،سازه های فضایی

ژوئن 6, 2017

حمید موسوی

حمید موسوی موسس موسویها، طراح، طراح صنعتی، نقاش و صنعتکار موسس موسویها ،حمید موسوی، طراح، طراح صنعتی، نقاش و مدل ساز، طراحی را از کودکی آغاز […]